Site-Management

Als site manager zijn wij verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van projecten.
Wij zorgen ervoor dat het project tijdig, volgens de gestelde kwaliteitseisen en binnen het budget wordt opgeleverd aan de klant.Wat doen wij als site manager?


Als verantwoordelijke voor de correcte oplevering van de constructie of installatie dragen wij zorg voor de coördinatie van alle bouw- en montageactiviteiten en aanverwante werkzaamheden, waaronder ook de beschikbaarheid van personeel en materiaal. Wij houden de klant of opdrachtgever hierbij nauwkeurig op de hoogte van de voortgang van het project en eventuele bijzonderheden.


Specifieke werkzaamheden kunnen afhankelijk van het op te leveren project verschillen, maar in het algemeen behoren de volgende werkzaamheden vaak tot onze taken:


Coördineren en uitvoeren van dagelijkse bouw- en   montageactiviteiten
Aansturen van al het op de werkplaats aanwezige bouw- en montagepersoneel
Leidinggeven aan eventuele externe medewerkers en (onder)aannemers
Ondersteunen bij bouw- en montagewerkzaamheden (indien nodig)
Optimaliseren van werkprocessen
Beheren van budget en kosten
Stellen van prioriteiten (in overleg met de klant)
Rapporteren van voortgang en bijzonderheden aan de projectmanager/opdrachtgever
Optreden als contactpersoon voor de opdrachtgever
Plannen, voorbereiden en voorzitten van vergaderingen met leveranciers en site-managers.
Zorg dragen dat de gezondheids-en veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn